Markarbete Stockholm

Vi utför ALLT inom markarbete och schaktning

Kontakta oss gärna vid frågor eller begär en offert!
070-740 90 84 eller fuktskydd@lagstrom.nu

Ring oss på 070 - 740 90 84

Markarbeten

Markarbeten genomförs för att kunna skapa en stabil och hållbar grund inför byggnationen av exempelvis en byggnad. Detta utförs för att förbereda marken inför det kommande bygget.

Det är viktigt att utföra den här typen av arbete oavsett vad det är som ska byggas, det kan vara ett fritidshus eller ett bostadshus. Marken där byggnaden ska placeras behöver klara av vikten för att fastigheten ska stå säkert och stadigt.

Olika typer av markarbeten

Inom markarbeten finns det olika typer av arbeten beroende på hur marken ser ut samt vad som ska byggas efter själva markarbetet är utfört.

Några exempel på markarbeten är dränering, schaktning, grävarbeten för vatten och avlopp samt elanslutning kan ingå i projektet. För att skapa en stadigare mark under grunden brukar också återfyllnad vara en del av arbetet, detta brukar då genomföras med hjälp av grus.

Kontakta oss och begär en offert. Vi svarar snabbt!

Oavsett om det gäller dränering hos privatperson eller markarbete hos förening, sker alla prisfrågor och offerter via mail.

Har du frågor, besvarar vi dom gärna via telefon på 070 – 740 90 84 då det oftast går fortare.

Det går även bra att maila oss på fuktskydd@lagstrom.nu.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.
Grävskopa som används vid dränering av husgrund.

Kostnad för markarbeten

Innan projektet påbörjas kan det vara svårt att veta vad det blir för kostnad för markarbeten. Detta beror på flera faktorer som bland annat hur mycket material som behöver schaktas, vad marken har för beskaffenhet och även hur mycket material som kommer behövas för att skapa en stabil grund.

Materialet ska även förflyttas och något som påverkar priset är hur många lastbilar som behövs för att flytta materialet. För att räkna ut vad kostnaden blir för markarbeten träffas vi och pratar om era visioner kring projektet.

Vi ser då både vilka möjligheter samt begränsningar som kan finnas på platsen.

Markarbeten i Stockholm är lite mer komplicerat

Att genomföra markarbeten i Stockholm eller andra storstäder kan vara lite mer komplicerat. En anledning är för att stora maskiner riskerar att skada närliggande byggnader i trånga utrymmen som kan finnas i storstäder och samtidigt kan de också störa trafiken.

Detta ställer därför högre krav på maskinförare som ska genomföra markarbetet.

Vi på Lagström har lång erfarenhet och har gedigen kunskap för att utföra flera typer av markarbeten Stockholm som schaktning, grävarbeten för vatten och dränering Stockholm, kontakta oss för att veta mer!

Arbetsprocess - markarbeten vid schaktning

Schaktning är en typ av markarbete som utförs för att förbereda inför ett bygge av en byggnad. Det innebär att vi formar jorden och för även bort den jord som grävs upp på platsen. Första syftet med schaktning är att förbereda jorden för att det ska finnas en plan yta att sedan bygga på. Men också för att skapa plats för eventuella dräneringsrör, VA-ledningar och kablar.

Varför är schaktning viktigt?

Markarbeten som schaktning är viktigt för att kunna skapa en stabil grund och en plan yta för att sedan bygga bostäder eller byggnader på. Speciellt vid nybyggnationer men också för renoveringar eller underhållsarbeten.

Inför schaktning är det viktigt att ta reda på de geotekniska förutsättningarna på den plats där markarbetet ska utföras. Speciellt grundvattennivån behöver vi kontrollera och undersöka innan projektet kan genomföras. Det kan finnas olika risker beroende på vilken jordart som finns i marken. Till exempel kan det vara jordskred eller tjäle som innebär att vattnet i jorden har frusit till hård is.

Schaktning beror också på vilken typ av jord som finns. Arbete som utförs på lera skiljer sig exempelvis från grus, silt, sand, skiktad jord och så vidare. Till exempel kan grus och sand erodera vid vattenströmning eller rasa om sanden och gruset överbelastas.

Markarbeten i stockholm

Ring oss på 070 - 740 90 84

Schaktning är en investering

För att jorden och marken under en stor byggnad eller ett stort hus ska klara belastningen är schaktning en väsentlig del. Det kan också behövas för att förbereda jorden inför en VA-ledning.

Genom att utföra den här typen av markarbeten på ett professionellt sätt kan framtida kostnader och problem undvikas.

Därför bör man inte se schaktning endast som en kostnad, utan en investering.

Pris för schaktning

Kostnaden för schaktning kan variera beroende på flera faktorer. Därför går vi igenom platsen som ska schaktas för att se vilka möjligheter och begränsningar som finns.

Faktorer som har betydelse för priset är följande:

  • Storleken på området som behöver schaktas
  • Hur djupt behöver det schaktas
  • Vad är det för typ av mark där schaktningen ska utföras
kon

Schaktning - arbetsprocess

Så här jobbar vi på Lagström, steg för steg.

Vi ses och pratar om hur ni har tänkt er att arbetet ska utföras samt tittar på ritning om sådan finns. Vi ser också vilka möjligheter och begränsningar som kan finnas på platsen.

Vi tar sedan fram en offert för det arbete som vi kommit överens om. Efter det har vi en återkoppling och stämmer av.

Vi genomför arbetet av schaktning enligt överenskommelse och lämnar alltid garanti på utfört arbete.

Vi kan beräkna hur mycket material som kommer att behövas vid det planerade arbetet i offert om det önskas.

Vi har försäljning av utfyllnadsmaterial som jord, singel, grus och sand.

Ett tryggt samarbete

Vi bokar alltid ett möte med dig som är intresserad av en offert för att ta reda på markförhållanden och vilka förutsättningar som finns. Vi åker ut till platsen där en dränering inom Stockholm ska utföras och besiktar husgrunden.

Efter vårt besök lämnar vi sedan en offert som du kan kolla igenom i lugn och ro.

Kontakta oss

Vårt mål är att erbjuda dig som kund ett snabbt, noggrant och kostnadseffektivt sätt för att få era önskemål uppfyllda.

Tveka inte att maila oss på fuktskydd@lagstrom.nu eller ringa oss på 070-740 90 84 om du har frågor om dränering, markarbete, eller isolering av husgrund i Stockholm.

Även i kringliggande orter utanför Stockholm

Vi arbetar från Alvsjö och hjälper med markarbete i hela Stor-Stockholm. Några av orterna är Eskilstuna, Huddinge, Lidingö, Norrtälje, Nyköping, Sigtuna, Södertälje, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Nacka. Funderar du om vi kan hjälpa dig där du bor? Tveka inte att kontakta oss!

Ring oss på 070 - 740 90 84

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…