Isolering med Pordrän

När du dränerar, är det klokt att även isolera!

Ring oss på 070 - 740 90 84

Pordrän

När vi arbetar med dränering i Stockholm använder vi Pordrän-skivan. Den har en dräneringsfunktion tillsammans med väldigt bra värmeisolering och den är även prisvärd.
pordrän logga
Pordrän är ett material som skyddar väggen mot markvatten som kommer utifrån men också kondensfukten som skapas inifrån källaren. Där det finns möjlighet använder vi också dränklossen vid dränering i Stockholm.

Pordrän är en fuktskyddad och värmeisolerande dräneringsskiva vars celler är luftfyllda. Den har funnits på marknaden sedan 60-talet och är en välbeprövad produkt. Pordrän-skivan är unik i sin uppbyggnad eftersom varje expanderad cellplastkula i materialet är helt omsluten av ett särskilt bindemedel. Det här bindemedlet limmar samman cellplastkulorna samtidigt som det förhindrar att cellplasten absorberar vatten och fukt.

Vid dränering i Stockholm används skivan med fördel som ett värmeisolerande lager på utsidan av väggen under marken och även under plattan på marken eller under källarbjälklag. Det här gör att väggen och plattan förblir varm och torr. Skivan skyddar väggen mot kommande markvatten utifrån och även kondensfukten inifrån källaren. Pordrän-skivan är också miljövänlig och har ingen som helst negativ påverkan på omgivningen. Dessutom är den helt neutral i förhållande till angränsande marklager och dess växtlighet.
När vi tittar på arbete som dränering Stockholm tar vi alltid dagvatten med i beräkningen, vart ska det ledas? Med hjälp av vattenkassetter (stenkista) eller kopplas till sandfångsbrunn och vidare till kommunalt avlopp. Dräneringen kan med fördel ibland kopplas till avloppet om förutsättningarna är rätt. Den skyddande listen bör vara 10 cm under marknivå för att hindra ytvatten från att tränga in vid kraftigt skyfall. Vatten och avlopp (VA) är något som görs i samband med en dränering i Stockholm och kan vara bra att tänka på inför planeringen. Egenskaper hos Pordrän-skivan
  • Fuktskyddande
  • Värmeisolerande
  • Dränerande
  • Kapillärbrytande
  • Stötupptagande
  • Miljövänlig
  • Typgodkänd