dränering Stockholm

Gratis besiktning och offert

Kontakta oss så berättar vi mer!
Tel: 070-740 90 84 – E-post: fuktskydd@lagstrom.nu

Ring oss på 070 - 740 90 84

Dränering i Stockholm – med fast pris

Vi utför dränering i Stockholm och dess kranskommuner med isolering av grund samt de markarbeten som är nödvändiga. Genom att rikta in oss främst mot dränering kan vi vara specialister inom vårt område.

Ska källaren värmeisoleras eller har fukt trängt in via källarväggen?

Vi är din trygga partner vid behov av dränering i Stockholm!

 • Alltid fast pris
 • Gratis besiktning
 • Certifierade Pordrän-montörer


Kontakta oss för en gratis besiktning av grunden och därefter offert med fast pris!

Varför behövs dränering

Dränerar du inte i tid kan din villa drabbas av fuktskador och mögel, vilket innebär mycket dyra reparationskostnader. 

Dränering har som viktigaste funktion att leda bort grundvatten, som annars kan ge fuktskador i husgrunden. Det är alltså en preventiv åtgärd, för att skydda huset innan skadan har hunnit äga rum.

Det är bra att låta oss göra en undersökning för att ta reda på om det redan finns problem med fukt eller mögel. Mögel orsakar stor skada och kan spridas från källaren till andra delar av din villa i form av mögelsporer. När möglet väl har fått fäste är det nödvändigt att mögelsanera – ett omfattande arbete som dessutom endast löser problemen på kort sikt då ny fukt ger nytt mögel så länge du inte har dränerat huset.

Hur dräneringar går till

Efter besiktning kommer vi till dig och påbörjar själva arbetet:

 • Vi gräver upp marken kring huset på en eller två sidor i taget, ner till strax under husgrunden där befintlig dränering ligger, för att frilägga grunden.
 • Därefter blästras husgrunden fri från gammal tjära, för att få ut fukten från väggen till isolerskivorna så att huset kan andas.
 • Vi lägger ner dräneringsrör med singel på botten av schaktet för att leda undan grundvattnet från huset.
 • Runt dräneringsslangen läggs singel 8-16mm.
 • En kontrollbrunn med gjutjärnslock monteras.
 • Dräneringen dras om möjligt till avlopp eller stenkista.
 • Pordrän-skivan monteras på väggen. Dessa skivor är isolerande, extremt hållbara och håller ute både fukt och väta. På detta sätt skapas dubbla skydd mot fuktskador.
 • Fiberduk och list monteras för att hålla borta jord från skivorna.
 • Dagvattenledningar kan även läggas ned så att dagvatten leds bort från grunden.
 • Till sist läggs grus och singel i dräneringsdiket varpå marken återställs med i möjligaste mån befintliga massor.


En väl genomförd dränering gör så att du får ett mer välmående hus. Detta genom att hålla fukt och vatten borta från marken närmast byggnaden. Rent konkret leds vatten förbi ditt hus tack vare dräneringsrör och dagvattenledningar, som leder bort dag- och markvatten från grunden i stället för att vattenmassorna trycker mot husgrunden.

Dränering klassas som renovering och omfattas därmed av ROT-avdraget. Därmed kan 30 % av arbetskostnaden dras av upp till 50 000 kr per person. Är ni flera ägare av bostaden kan kostnaden delas upp så att ROT-avdraget maximeras. På offert från oss framgår alltid total summa samt hur mycket som förväntas dras av för ROT-avdrag.

Kontakta oss och begär en offert. Vi svarar snabbt!

Oavsett om det gäller dränering hos privatperson eller markarbete hos förening, sker alla prisfrågor och offerter via mail.

Har du frågor, besvarar vi dom gärna via telefon på 070 – 740 90 84 då det oftast går fortare.

Det går även bra att maila oss på fuktskydd@lagstrom.nu.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.
Grävskopa som används vid dränering av husgrund.

Tips efter utförd dränering

När en dränering är färdig finns det några saker att tänka på för att förebygga fuktskador och även för att avrinningen ska bibehållas. Bland annat är det bra att undvika blomrabatter kring huset. Det är också bra att tänka på att vattnet ska rinna bort från själva husgrunden med hjälp av fungerande stuprör och hängrännor.

Tänk på att vattnet ska ledas så långt bort från huset som det bara går. Marken runt huset bör slutta nedåt från huset, det är något som tåls att tänka på när marken sedan sätter sig efter en återfyllning.

Genom att underhålla och ta hand om sin bostad kan den bibehålla ett bra skick under många år. Ibland kan kostnaderna kännas stora men kom då ihåg att det kan bli mycket större kostnader om du inte underhåller din bostad.

Om ditt hus drabbas av fuktskador eller mögel kommer det leda till ännu större kostnader.

Pordrän

När vi arbetar med dränering i Stockholm använder vi Pordrän-skivan. Den har en dräneringsfunktion tillsammans med väldigt bra värmeisolering och den är även prisvärd.

pordrän logga

Pordrän är ett material som skyddar väggen mot markvatten som kommer utifrån men också kondensfukten som skapas inifrån källaren. Där det finns möjlighet använder vi också dränklossen vid dränering i Stockholm.

Pordrän är en fuktskyddad och värmeisolerande dräneringsskiva vars celler är luftfyllda. Den har funnits på marknaden sedan 60-talet och är en välbeprövad produkt. Pordrän-skivan är unik i sin uppbyggnad eftersom varje expanderad cellplastkula i materialet är helt omsluten av ett särskilt bindemedel. Det här bindemedlet limmar samman cellplastkulorna samtidigt som det förhindrar att cellplasten absorberar vatten och fukt.

Vid dränering i Stockholm används skivan med fördel som ett värmeisolerande lager på utsidan av väggen under marken och även under plattan på marken eller under källarbjälklag. Det här gör att väggen och plattan förblir varm och torr.

Skivan skyddar väggen mot kommande markvatten utifrån och även kondensfukten inifrån källaren. Pordrän-skivan är också miljövänlig och har ingen som helst negativ påverkan på omgivningen. Dessutom är den helt neutral i förhållande till angränsande marklager och dess växtlighet.

När vi tittar på arbete som dränering Stockholm tar vi alltid dagvatten med i beräkningen, vart ska det ledas? Med hjälp av vattenkassetter (stenkista) eller kopplas till sandfångsbrunn och vidare till kommunalt avlopp.

Dräneringen kan med fördel ibland kopplas till avloppet om förutsättningarna är rätt. Den skyddande listen bör vara 10 cm under marknivå för att hindra ytvatten från att tränga in vid kraftigt skyfall. Vatten och avlopp (VA) är något som görs i samband med en dränering i Stockholm och kan vara bra att tänka på inför planeringen.

Egenskaper hos Pordrän-skivan

 • Fuktskyddande
 • Värmeisolerande
 • Dränerande
 • Kapillärbrytande
 • Stötupptagande
 • Miljövänlig
 • Typgodkänd

Ring oss på 070 - 740 90 84

Ett tryggt samarbete

Vi bokar alltid ett möte med dig som är intresserad av en offert för att ta reda på markförhållanden och vilka förutsättningar som finns. Vi åker ut till platsen där en dränering inom Stockholm ska utföras och besiktar husgrunden.

Efter vårt besök lämnar vi sedan en offert som du kan kolla igenom i lugn och ro. Har du några som helst frågor kring dränering i Stockholm eller isolering av husgrund är det bara att kontakta oss.

Kontakta oss

Vårt mål är att erbjuda dig som kund ett snabbt, noggrant och kostnadseffektivt sätt för att få era önskemål uppfyllda.

Tveka inte att maila oss på fuktskydd@lagstrom.nu eller ringa oss på 070-740 90 84 om du har frågor om dränering, markarbete, eller isolering av husgrund i Stockholm.