VA  –  VATTEN OCH AVLOPPSARBETEN

VA, Vatten och Avloppsarbeten kan vara bra att tänka på i samband med en dränering, då marken ändå grävs upp.

Har du bott en längre tid i ditt hus, köpt ett hus eller byggnad, är det bra att kontrollera vatten och avlopps systemet.
Läckage och översvämningar är en följd av uttjänta vatten och avloppssystem.

Passa på att byta avlopp i samband med dräneringsarbete

Att tänka på inför ett avlopps-arbete

Ta reda på hur gamla vatten och avlopps-ledningar är. Är det galvaniserade rör till vattnet bör de bytas. Gammalt avloppsrör har ofta påväxt invändigt samt sättningar, som spricker till följd.

Kontakta kommunen och ta reda på vad det finns för anslutning fram till tomtgränsen, rörtyp samt dimensioner.

Önskar ni en offert, samla då den informationen ni har och skicka till oss, så sammanställer vi ett konstnadsförslag på önskat arbete.

Det finns många olika tekniska lösningar för enskilda avlopp.
Tänk på att det är miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun (eller motsvarande)
som avgör vilka tekniker som accepteras där du bor.

Du kan känna dig lugn – Vi är erfarna och har ansvarsförsäkring

LAGSTRÖM SERVICE AB