MARKARBETEN – SCHAKTNING

Schaktning är en central del av markarbetet vid anläggning av tomt och uppförande av hus. 

Schaktning går först och främst ut på att göra i ordning en yta med fast mark för det man sen önskar göra. Vad detta betyder mer specifikt är att man flyttar bort (eller schaktar), matjord ner till det djup som är lämpligt för grundläggningen av t ex hus, tomt eller pool.

EN BRA GRUND ÄR BÖRJAN TILL ETT LYCKAT SLUTRESULTAT

SCHAKTNING

STEG 1

Vi ses och pratar om hur ni tänkt er att arbetet ska utföras samt tittar på ritning om sådan finns.
Vi ser vilka möjligheter och begränsningar som finns på platsen.

STEG 2

Vi tar fram en offert för det överenskommna arbetet.
Efter det har vi en återkoppling och stämmer av

STEG 3

Vi utför arbetet enligt överenskommelse och lämnar alltid garanti på utfört arbete.

FÖRSÄLJNING – FYLLNADSMATERIAL

Vi kan beräkna hur mycket som kommer att behövas vid det planerade arbetet i offerten om det önskas.
Vi har försäljning av utfyllnads material såsom jord, singel, grus och sand.

Du kan känna dig lugn – Vi är erfarna och har ansvarsförsäkring

LAGSTRÖM SERVICE AB