DRÄNERING OCH ISOLERING AV HUSGRUND

Dränering och isolering av husgrunder är vår huvudsyssla. Vi arbetar uteslutande med de bästa produkterna i branschen.
Det finns mycket att tänka på inför en dränering. Vi hjälper gärna till med råd och tips!

Vårt mål är att erbjuda dig som kund ett snabbt, noggrant och
kostnadseffektivt sätt att få era önskemål uppfyllda

Maila eller ring oss på 070-740 90 84

Vi utför dräneringsarbeten enligt branschens kontroll-lista

VI UTFÖR DRÄNERINGSARBETEN
ENLIGT BRANSCHENS KONTROLL-LISTA
& FORSLAR BORT DET MATERIAL DU
SOM KUND EJ VILL ÅTERANVÄNDA

pordran-logo

Vi jobbar med Pordrän-skivan som har en dräneringsfunktion tillsammans med mycket god värmeisolering och ekonomi. Pordrän skyddar väggen både mot det utifrån kommande markvattnet och kondensfukten inifrån källaren. Där det finns möjlighet använder vi Dränklossen. Om ni vill veta mer om Pordrän kan ni läsa mer på pordran.se

Den fuktskyddade skivan, är en värmeisolerande dräneringsskiva där cellerna är luftfyllda.
Är unik i sin uppbyggnad. Varje expanderad cellplastkula är helt omsluten av ett speciellt bindemedel. Förutom att det limmar samman cellplastkulorna förhindrar det att cellplasten absorberar fukt och vatten.

Används med fördel som värmeisolerande lager på utsidan av vägg under mark samt under platta på mark eller under källarbjälklag.
Väggen respektive plattan blir då varm och torr.

Skyddar väggen både mot det utifrån kommande markvattnet och kondensfukten inifrån källaren.
Är en miljövänlig produkt utan negativ påverkan på sin omgivning och är absolut neutral i förhållande till angränsande marklager och dess växtlighet.

 • Den fuktskyddade skivan
 • Värmeisolerande
 • Dränerande
 • Kapillärbrytande
 • Stötupptagande
 • Miljövänlig
 • Typgodkänd
Dränering med hjälp av pordrän i genomskärning med funktioner Lagström Service AB

   – I samband med dränering kan det vara läge att tänka på vatten och avlopp

När vi tittar på jobb tar vi alltid dagvatten med i beräkningen, vart ska det ledas? Vattenkassetter (stenkista) eller kopplas till sandfångsbrunn och vidare till kommunalt avlopp. Dräneringen kan ibland med fördel kopplas till avloppet om förutsättningarna är rätt. Den skyddande listen ska vara 10 cm under marknivå för att hindra ytvatten att tränga in vi kraftigt skyfall.Vatten och avlopp (VA) är något som görs i samband med en dränering och kan vara bra att tänka på inför planeringen. Läs mer om Vatten och Avlopp här

Lagström Service AB Pordrän certifierad

ISODRÄN

ISODRÄN®-skivan ger alltid en bra totallösning med god ekonomi

Ett komplett fuktskydd måste innehålla tre mycket viktiga egenskaper dränering, kapillärbrytning och värmeisolering. ISODRÄN®-skivan som är stommen i vårt system innehåller ALLA dessa egenskaper vilket gör systemet lättarbetat och ekonomiskt.

Fukten i marken får ej komma i kontakt med grundmurarna. ISODRÄN®-skivan är kapillärbrytande och hindrar därmed fukten att sugas in i grundmurarna.

isodrän genomskärning och funktioner Lagström Service AB

ISODRÄN®-skivan leder effektivt bort markvattnet till dränröret utan att grundmurarna väts ned. ISODRÄN®-skivan dränerar så effektivt att något vattentätt skikt på grundmurarna normalt ej behövs. Täta skikt hindrar uttorkningen av grundmurarna och höjer därmed fukthalten i dessa. Hela dräneringssystemet, både ISODRÄN®-skivan och dräneringsrör skyddas av filterduk som hindrar jordpartiklar att tränga in och orsaka igensättning. Någon spolning eller dylikt blir således ej nödvändig. Återfyllning med befintliga jordmassor som lera, sand, morän, mosand blir också möjlig tack vare filtret. Sten skall dock ej fyllas mot duken.
Utvändig värmeisolering är ett krav för att källarväggar ska bli varma så att uttorkningen kan ske. ISODRÄN®-skivans goda värmeisolerande förmåga höjer temperaturen i grundmurarna och därmed kommer fukten att vandra från grundmurarna ut till marken. Uttorkningen kommer att vara kontinuerlig och även torka ut fukt som i framtiden kan tillföras murarna. En varm och torr grundmur ger även ett varmare och torrare inomhusklimat, en jämnare inomhustemperatur och mindre uppvärmningskostnader.
Med ISODRÄN®-skivan andas grundmurarna naturligt istället för att kallsvettas som i en gummistövel. Enkelt uttryckt, men inte mindre sant för det. Även våra fötter drabbas av naturlagarna.

ISODRÄN®-skivan är självklart typgodkänd både som fuktskydd och värmeisolering. Det är Din garanti att materialet är noga utprovat av och står under ständig kontroll av Provningsanstalten.

PLATON-MATTA

Platon-mattan används endast på kallutrymmen då den inte släpper igenom kondensfukten. men kan ibland användas som komplement där det är mycket högt vattentryck från t.ex. bergsluttning mot hus, samt äldre hus med stengrund.

Platonmatta användnigsområde funktionsbeskrivning Lagström Service AB

System Platon är metoden som ger huset ett 100%-igt skydd mot fukt under husets hela livslängd. Systemet består av olika samstämda komponenter och detaljer, speciellt utformade så att man får en väl fungerande total lösning.

 

 • Skyddar mot fukt utifrån marken
 • Låter fukten i väggen torka ut i luftspalten
 • Låter väggen andas
 • Lång livstid – minst 50 år

PECOR

Dräneringssystem för Bygg, Väg och Anläggning.
Oavsett om behovet är dränering av hus, industribyggnader, vägar, järnvägar, idrottsplatser eller avskärmande dräneringar så finns det alltid ett PECOR dräneringsrör som passar. PECOR dräneringsrör uppfyller kraven i ATB Väg, SS 3520 och är godkända enligt Boverket.

Du kan känna dig lugn – Vi är erfarna och har ansvarsförsäkring

LAGSTRÖM SERVICE AB