Vi på Lagströms Service AB är specialister på dränering av husgrunder och schaktarbete.

Vi erbjuder även kompentens och kan erbjuda våra tjänster inom:

  • Tomtplaneringar, trädgårdsanläggningar
  • Plattläggnings/stenläggning
  • Byte av (VA) färskvatten och avlopp, dagvatten
  • Försäljning och leverans av grus, sand, matjord och fyllnadsjord
  • Snöröjning med maskin eller för hand

Vi utför arbeten inom hela stor-Stockholmsområdet.